Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-14 14:35:41 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.7.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:34:32 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.4.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:33:32 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.3.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:32:04 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:31:26 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:31:14 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:30:27 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:28:57 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:24:18 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Przeniesiono
2019-02-14 14:21:53 Pozostałe postępowania / Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew, rosnących na terenie Parku Miejskiego w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Przeniesiono
2019-02-14 10:40:02 Wykaz sołectw / Wykaz sołtysów i rad sołeckich Magda Wolnik Edycja artykułu
2019-02-14 10:09:55 Wykaz sołectw / Wykaz sołtysów i rad sołeckich Magda Wolnik Edycja artykułu
2019-02-13 20:12:26 Rada Miejska / Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie (2018-2023) : Damian Sarbak Edycja artykułu
2019-02-13 20:11:43 Rada Miejska / Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie (2018-2023) : Damian Sarbak Edycja artykułu
2019-02-13 20:08:19 Rada Miejska / Radni Rady Miejskiej w Wolsztynie (2018-2023) : Damian Sarbak Edycja artykułu
2019-02-13 12:37:14 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.8.2019 Piotr Czeszak Publikacja artykułu
2019-02-13 08:30:09 Przetargi / KOS.271.2.2019 Waldemar Mielcarek Publikacja artykułu
2019-02-12 12:51:41 Pozostałe postępowania / Ogłoszenie ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna Damian Sarbak Publikacja artykułu
2019-02-12 09:32:37 Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska / Katalog świadczonych usług Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:29:09 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną / 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:28:43 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:28:32 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:28:21 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości / 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:25:40 14. WYDANIE NALEPKI OKREŚLAJĄCEJ RODZAJ PALIWA SŁUŻĄCEGO DO NAPĘDU POJAZDU / 14. WYDANIE NALEPKI OKREŚLAJĄCEJ RODZAJ PALIWA SŁUŻĄCEGO DO NAPĘDU POJAZDU Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-12 09:20:47 13. ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami / ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-12 08:51:12 12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / 12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:48:39 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną / 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:46:00 10. Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego / 10. Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:42:43 9. Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych / 9. Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:39:10 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:36:08 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:32:40 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości / 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:27:31 5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej / 5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:24:56 Wykaz sołectw / Wykaz sołtysów i rad sołeckich Magda Wolnik Edycja artykułu
2019-02-12 08:22:44 4. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności / 4. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:14:31 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam / 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:14:31 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam / 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:11:21 2. Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / 2. Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 07:59:41 1.Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót / 1. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 07:55:29 Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska / Katalog świadczonych usług Michał Kokornaczyk Edycja artykułu