Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 09:28:43 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:28:32 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:28:21 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości / 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 09:25:40 14. WYDANIE NALEPKI OKREŚLAJĄCEJ RODZAJ PALIWA SŁUŻĄCEGO DO NAPĘDU POJAZDU / 14. WYDANIE NALEPKI OKREŚLAJĄCEJ RODZAJ PALIWA SŁUŻĄCEGO DO NAPĘDU POJAZDU Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-12 09:20:47 13. ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami / ZGŁOSZENIE INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓREJ EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA (NP. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-12 08:51:12 12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / 12. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:48:39 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną / 11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:46:00 10. Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego / 10. Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:42:43 9. Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych / 9. Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:39:10 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 8. Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu