Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 08:36:08 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia / 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:32:40 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości / 6. Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:27:31 5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej / 5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:24:56 Wykaz sołectw / Wykaz sołtysów i rad sołeckich Magda Wolnik Edycja artykułu
2019-02-12 08:22:44 4. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności / 4. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:14:31 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam / 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:14:31 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam / 3. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 08:11:21 2. Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / 2. Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 07:59:41 1.Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót / 1. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-12 07:55:29 Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska / Katalog świadczonych usług Michał Kokornaczyk Edycja artykułu